Ikuwento rin natin ang sariling atin!

The Adarna House Blog

Sa ating panahon, napakadali na para sa ating lahat ang makaalam at makisalamuha sa kultura ng ibang bayan. At mahalagang kunin natin ang pagkakataong matuto tungkol sa mga tao o lugar na kaiba sa atin.

Subalit, kailangan nating kilalanin na mayroon rin tayong mayaman at makulay na kultura at napakahalagang malaman rin ito ng mga batang nakapaligid sa atin. Sabi nina Bredekamp at Copple, upang maging responsable tayong guro o magulang, kailangang nakasalalay sa angkop na kultura ang mga pasya natin ukol sa mga ituturo sa isang bata. Ang pagpapasya ayon sa “kaalaman sa panlipunan at pangkulturang kontekstong ginagalawan ng bata” ay mahalaga upang “masigurong ang mga karanasan nila sa pagkatuto ay may kabuluhan, kapaki-pakinabang, at may paggalang sa bata at sa kaniyang pamilya.” [1]

Ito ang mensahe ng kampanyang inisip at nilikha ng Seven A.D, isang independiyenteng ahensyang pang-advertising at marketing, kung saan nagsisilbing Creative Director si Russell Molina, isa…

View original post 178 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s